Diensten

Supervisie
is specifiek voor mensen die werkzaam zijn in een mensgericht beroep. De persoon die begeleid wordt, is op zoek naar antwoord(en) op vragen gericht op het eigen denken, voelen en handelen. Door te reflecteren op de eigen werkstijl, ontstaat inzicht op situaties die voor de persoon problemen opleveren. Door het leren herkennen van vaste patronen en het ontdekken van dieperliggende motieven en overtuigingen die daarop van invloed zijn, leert de persoon zijn aanpak bij te stellen.
Supervisie kent zo’n 10 tot 15 bijeenkomsten, eenmaal per twee weken elk een uur.
De begeleidingsvraag bepaalt de begeleidingsvorm. De begeleidingsvormen variëren in duur en intensiteit. Na een gesprek met de opdrachtgever en de medewerker die wordt begeleid wordt een begeleidingsvorm voorgesteld.

Coaching
is een begeleidingsvorm waarbij de persoon die begeleiding vraagt wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren. Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren en wordt ingezet om adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren. De begeleiding richt zich op gedragsverandering. Nog meer dan supervisie wordt geleerd “in actie”. Leren van het eigen handelen in de praktijk.
Coaching kent zo’n 5 tot 7 bijeenkomsten éénmaal per twee weken elk een uur.

Loopbaanbegeleiding
helpt werkenden bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen. Het geeft de persoon inzicht in het eigen kunnen en willen met betrekking tot de toekomst van het eigen werk en loopbaan. In vijf tot maximaal 7 bijeenkomsten wordt antwoord gegeven op drie vragen te weten: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In gesprekken, gecombineerd met een test, wordt de persoon ondersteund in het proces van ontdekken, versterken en/of ontwikkelen van de eigen kernkwaliteiten. Dit is nodig om de eigen loopbaan weer (verder) vorm te geven. Zelfsturing en zelfredzaamheid staan hierbij voorop.
Loopbaanbegeleiding kent zo’n 5 tot 7 bijeenkomsten, eenmaal per twee weken elk een uur.

Re-integratiebegeleiding
is bedoeld voor werkenden die arbeidsongeschikt dreigen te raken. De begeleiding richt zich op ondersteuning van de medewerker en de werkgever bij alle verplichtingen die Poortwachter stelt. Met het opstellen van een re-integratieplan in samenspraak met bedrijfsarts, medewerker en de werkgever (casemanager) wordt borg gestaan voor effectieve re-integratie in het eigen- dan wel ander passend werk bij eigen werkgever (spoor 1). Desgevraagd wordt de medewerker ondersteund bij het vinden van een andere baan bij andere een andere werkgever (spoor 2).
Re-integratiebegeleiding kent gesprekken verspreid gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid.

5761 GA Bakel

Bergroosstraat 12

06-29308713

www.kanscoaching.com

copyright © 2020 - Kanscoaching      webdesign Beter Vindbaar B.V.      contact